Exposicions / Els espais expositius de La Volta són singulars i atípics, i estan formats per un aparador, un rebedor i un soterrani amb volta catalana (La Cova), però les produccions artístiques també s’expandeixen en espais exteriors i públics a través de les accions, intervencions i projectes desenvolupats pel col·lectiu de La Volta.

En el període 2015-2017, la programació expositiva ha estat heterogènia i modelable a les necessitats i interessos dels artistes i col·lectius que van trobar a La Volta un espai on presentar projectes expositius o propostes artístiques. Des del 2018, seleccionem les exposicions i instal·lacions a partir de les línies temàtiques de les Jornades voltaiques. Solen ser exposicions o instal·lacions, tant dels nostres artistes residents com externs, individuals o col·lectives, en què es prioritza el procés, la investigació i l’experimentació de l’artista o col·lectiu d’artistes o l’adaptació del projecte expositiu a les particularitats dels nostres espais

Exposicions 2024