La Comunitat de La Volta és àmplia i diversa i està integrada per persones i col·lectius en residència o associats, professionals i artistes de trajectòria consolidada, i estudiants en pràctiques. El projecte sempre ha estat coordinat per una associació que promou la cooperació i la implicació activa de tota la comunitat per tal de garantir-ne el bon funcionament i l’arrelament al barri, tot afavorint la generació de sinergies per desenvolupar projectes conjunts vinculats a la creació artística, artesana i cultural.