Avís Legal

Dades identificatives

Associació Cultural La Volta
NIF G 55297907
Plaça de l’Assumpció, 22, 17005 Girona
Telf. +34 722 732 756
Correu electrònic: info@femlavolta.cat

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web de l’Associació Cultural La Volta atribueix la condició d’USUARI, el qual accepta, des de l’esmentat accés i/o ús, les condicions generals d’ús incloses en aquest avís legal.

Propietat intel·lectual i industrial

www.femlavolta.cat i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades i qualsevol altre material, són propietat de l’Associació Cultural La Volta o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús. Tot aquest material està subjecte a la legislació de la propietat intel·lectual. Els titulars respectius es reserven les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual dels continguts.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. La Volta es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-los.

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es tingui l’autorització expressa i per escrit de l’Associació Cultural La Volta.

Limitació i exclusió de responsabilitat

El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. La Volta no accepta responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per l’Associació o publicada al seu nom sense la seva autorització, així com responsabilitat derivada de la mala utilització per tercers dels continguts.

L’usuari/ària es compromet a fer un ús adequat dels continguts que www.femlavolta.cat ofereix a través de la seva web i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no usar-los per a:

  • incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic;
  • difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
  • provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.femlavolta.cat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment citats;
  • intentar accedir i, si escau, utilitzar les comptes de correu electrònic d’usuàries i/o iniciatives i modificar o manipular el seu contingut associat.

L’usuari/ària eximeix La Volta de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions o del software i hardware fets servir per a la navegació.

En cas d’incloure enllaços a altres pàgines web, La Volta declina qualsevol responsabilitat relacionada amb els accessos a aquests.

Protecció de dades personals

La utilització d’aquesta web i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari conforme a la nostra política de privacitat, incloent-hi la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació per via electrònica.

Llegeixi detingudament la nostra política de privacitat per conèixer com el titular de la present web en fa ús de les dades de les usuàries i com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.