Assessorament a projectes / Formes part d’una entitat de barri, col·lectiu o moviment social? Tens interès a promoure la cultura comunitària? Tens interès a portar un projecte cultural? Vols fer xarxa amb iniciatives col·lectives centrades en l’art com a eina de transformació social?

Des de La Volta oferim serveis d’assessorament i acompanyament a projectes culturals i a persones que volen participar en espais de trobada i intercanvi de propostes i solucions per afrontar problemàtiques compartides d’impacte local i global, com la interculturalitat, l’ecologia, la diversitat funcional, l’educació, els bens comuns o la interseccionalitat i crítica a la discriminació de gènere, ètnica, econòmica o animal i que, alhora, entenen les pràctiques artístiques des d’una perspectiva comunitària i de transformació social.

La Volta estableix xarxa des de diferents estrats: com a coproductors de contingut; com a agents interessats a mancomunar i optimitzar eines i serveis; com a unió que pot actuar amb força davant d’un interès compartit.