Acció comunitària / Són projectes comunitaris i, o col·lectius, de format heterogeni, amb els quals et convidem a continuar reflexionant i repensant sobre temes concrets: projectes d’arts i ciutadania, dinàmiques artístiques inclusives, creació artística comunitària, iniciatives socials i projectes educatius a escoles, entre altres.

Col·laborem amb entitats i persones que volen participar en espais de trobada i intercanvi de propostes i solucions, per afrontar problemàtiques compartides d’impacte local i global, com la interculturalitat, l’ecologia, la diversitat funcional, l’educació, els bens comuns, o la interseccionalitat i crítica a la discriminació de gènere, ètnica, econòmica, o animal, i que, alhora, entenen les pràctiques artístiques des d’una perspectiva comunitària i de transformació social.

Els principis d’aquestes propostes són:

  • Fomentar la figura de l’artista mediador i provocar la reflexió sobre diferents aspectes de la relació entre comunitat, art i educació.
  • Fomentar la inclusió i participació activa de les veus menys representades en els projectes culturals, les dinàmiques artístiques i les iniciatives socials i educatives.
  • Potenciar l’enfortiment i desenvolupament personal de totes les persones participants gràcies a la creació col·lectiva i a la capacitat de generar un impacte positiu en el seu entorn.
  • Posar les bases d’un aprenentatge col·laboratiu que permet interactuar amb altres participants i adquirir coneixements, habilitats i experiències diverses.

Dona una ullada als projectes que hem desenvolupat fins al moment! Tots tenen per objectiu generar un impacte positiu tant en l’àmbit personal com en el comunitari, promocionant la inclusió, la creativitat i el desenvolupament col·lectiu.

La Volta promou i participa en projectes comunitaris de barri com ara el Menja’t Sant Narcís i La Incòmoda i, alhora, impulsa les pràctiques artístiques en contextos associatius o col·lectius per estimular espais creatius i relacionals.

Acció comunitària 2024